2014 September

17 September 2014

Comments:

0
 September 17, 2014
 0

#24 – Kritik an Bundestierschutz-Preisverleihung 2014

PRESSEAUSSENDUNG #24/ 2014 Kiritk an der Bundestierschutzpreisverleihung 2014 in der ORANGERIE (Schönbrunn) EndZOO erneuert Kritik an der Schönbrunner Orang-Utan-Haft  vom 17.09.2014 Während Tierschützer am […]